Resan mot nytt hem

Att bygga hus kan vara din största investering någonsin. Också den som kommer ge dig allra mest tillbaka. Vi förstår att frågetecknen kring processen är många. Vad kostar det att bygga hus? Hur lång tid tar det att bygga ett nytt hus? Vilka steg måste man gå igenom? Och vad ska man absolut inte missa? Här nedanför har vi listat de stora punkterna i processen att bygga nytt. Hittar du inte svar på dina frågor finns vi bara ett telefonsamtal eller mail bort. Vi hjälper dig gärna i resan mot ditt nya hem.

Bygga hus med Huspartner

Att bygga hus med huspartner

Att bygga hus är ett av livets största och viktigaste projekt. För att underlätta vid ditt byggprojekt och för att du ska känna dig säker med Huspartner som din husleverantör har vi samlat information om hur det går till att bygga hus. Här får du veta allt från vilka byggformer som det finns att välja mellan och vilka garantier som ingår när du bygger hus med Huspartner.

vår standard

Villor

Fritidshus

Något vi är väldigt stolta över är vår höga standard redan i grundutförandet av våra hus. Det går i linje med att vi jobbar med ärliga offerter där du som husköpare ska slippa dyra överraskningar under byggets gång. I vår leveransbeskrivning kan du se hur ditt nya hus kommer att levereras, du kan enkelt se vad som ingår i vår standard och vilka valmöjligheter som finns.
Läs leveransbeskrivningen här

Bygga hus

Ett nytt hus bygger du kanske bara en gång i livet. Vid stora nya projekt är det inte alltid så lätt att veta hur det går till. Med hjälp av vår steg för steg guide kan du lära dig mer om hur byggprocessen ser ut – allt från första kontakt till inflytt i ditt nya hem.

FÖRSTA KONTAKTEN​

Vid vår första kontakt diskuterar vi vilken hustyp som passar både era drömmar och tomtens förutsättningar och bestämmelser. Vid denna kontakt pratar vi även om husens olika utförande, inredningar och utrustning. Sedan är det alltid bra att tala om kostnader, inte bara för huset utan även om kostnader för markarbeten, anslutningskostnader mm.

TRÄFF OCH TOMTBESÖK

Känns Huspartner rätt för er, träffas vi på vårt kontor eller på er tomt för att diskutera vidare om lämpliga hus och vilka möjligheter som finns hos oss. Vi tittar även mer på vår fina standard och vad som ingår i ett hus från Huspartner.

ALTERNATIVA HUSFÖRSLAG

Förhoppningsvis hittar ni ett passande hus bland våra olika hustyper, men skulle ni inte göra det har ni alltid möjligheten att ändra på våra hus eller få ett specialritat husförslag från oss. Detta är något vi diskuterar tidigt i processen.

PRESENTATION AV LÄMPLIGT HUS OCH EN KOSTNADSANALYS

När vi vet vilket hus som passar in på era drömmar, så presenterar vi ett pris på huset och en uppskattning på övriga tillkommande kostnader (markarbeten, anslutningsavgifter, bygglovskostnader mm).

KÖPEHANDLINGAR

Känns allt bra med huset och ekonomin är inom ramarna, framtar vi köpehandlingar till er och sänder över dessa för granskning. När allt är genomläst och godkänt träffas vi för kontraktskrivande. I köpehandlingarna ingår t ex: entreprenadkontrakt (enl. ABS-18), leveransomfattning, rumsbeskrivning och husritningar.

EVENTUELLA ÄNDRINGAR OCH ANDRA ÖNSKEMÅL

Ni kommer att få träffa vår köks- och badrumsleverantör för att diskutera eventuella önskemål om ändringar. Ni har fyra veckor på er för eventuella ändringar. Detta är en service som uppskattats bland våra kunder då man hinner tänka igenom husets utförande under de veckor det tar med bygglovet.

NÄR BYGGLOVET BEVILJATS

När bygglovet och er finansiering är klart och godkänt går vi in i nästa fas. Nu tar vi fram och fastställer en mer exakt tidplan för er husbyggnation och inflyttning. Vi lägger in ert hus i vår husfabriks tidslinje och börja beställa alla de huskomponenter (t.ex. fönster, dörrar mm) som behövs.

START PÅ BYGGNATIONEN

När ni haft ett byggsamråd, tillsammans med er kontrollansvarige och kommunen, erhåller ni ett startbesked och kan då påbörja de markarbeten som behöver utföras innan huset levereras. Ingår markarbeten och grundläggningen från Huspartner är det vi som ansvarar för att de skall vara klara i god tid innan huset kommer.

HUSET KOMMER

Huset är nu tillverkat i vår fabrik och transporteras ut till tomten. Här står våra montörer och entreprenörer redo att ta hand om byggnationen från leverans till färdigställandet. Alla ingående arbeten utförs enligt köpehandlingarna och den framtagna tidplanen.

SLUTBESIKTNING, ÖVERTAGANDE OCH INFLYTTNING

När husets kontraktsarbeten är färdigställda utförs en slutbesiktning av oberoende besiktningsman. Vid denna besiktning framkommer eventuella fel eller briser i husets utförande. Det är då Huspartners uppgift och åtagande att rätta till eventuella anmärkningar. Blir slutbesiktningen godkänd övertar ni huset. Kommunen skall även göra en slutavstämning av huset och godkänner kommunen huset är det bara att flytta in.

När vi lämnar över huset slutar Huspartners försäkringar att gälla. Då bör ni ha tecknat en hem- & villaförsäkring som börjar gälla vid övertagandet.

Välj byggform

Ni har möjlighet till olika upplägg av arbetsutförandet vid husbygget. Huspartner har en egen entreprenadverksamhet som utför arbeten på den aktuella byggplatsen. På detta sätt säkerställer ni att produkten som tillverkats blir omhändertagen och monterad på bästa sätt. Detta sker genom personal som har stor kännedom om produkten och som är utbildad på just de utföranden som skall till för att slutprodukten skall bli så bra som möjligt.

Stomrest hus

Vid stomresning omhändertar Huspartner  allt från fabrikstillverkningen fram till att ytterväggar och bärande innerväggar är monterade, takkonstruktionen monterad och byggnaden är vädertät.

Nyckelfärdigt hus

Vid byggnation av nyckelfärdigt hus utför Huspartner alla arbeten med utbildad personal. För övriga ingående underentreprenader (el, vs, ventilation) har vi egna anslutna entreprenörer som tillser slutproduktens utförande.

Referenser

Tony Gustavsson framför sitt Huspartner hus

VÄLKOMMEN HEM TILL TONY

I en modern, funkisinspirerad villa i två plan bor Tony tillsammans med sonen Carl. Han blev kär i det lantliga läget, precis intill Vänerns strand, och lät den styra hur hans nybyggda hus skulle se ut. Med bara några meter till båtplatsen kan det inte bli bättre.

Läs mer om Tonys husresa

Emil och Henrik framför sitt Huspartner hus

HÄLSA PÅ HEMMA HOS EMIL OCH HENRIK

Sedan några år tillbaka bor Emil och Henrik i sin nybyggda villa en liten bit utanför Karlstad. Längtan efter en trädgård och något helt eget gjorde att de tog beslutet att bygga nytt. Med ett stort intresse för inredning, färg och form har de skapat ett personligt och varmt hem.

Läs mer om Emil och Henrik

Garantier

Det är viktigt att känna sig trygg och säker genom hela byggprocessen och även för tiden efter man övertagit huset och flyttat in. Därför finns ett bra skydd som ingår när man köper ett hus av Huspartner. Man har även möjlighet att utöka detta skydd utefter egna önskemål. Här följer en kortfattad beskrivning över vad som gäller och vad man skall tänka på.

Färdigställandeförsäkring

När ni köper ett hus med entreprenad från Huspartner ingår en Färdigställandeförsäkring som innebär ett konsumentskydd under byggtiden. Garantin täcker upp för eventuella merkostnader som uppstår om husbyggaren skulle gå i konkurs under byggtiden eller att det finns annan anledning att häva köpet. Färdigställandegaranti tecknas hos Gar-Bo med förmån till er som beställare.

Entreprenadförsäkring

När vi bygger ert hus ingår en entreprenadförsäkring som täcker upp hela värdet av huset under byggtiden. Denna försäkring gäller fram till en godkänd slutbesiktning varefter er egna hem- och villaförsäkring övertar ansvaret för huset (viktigt att ni inte glömmer att teckna en hem- och villaförsäkring inför slutbesiktningen).

Produktgarantier

Vissa produkter i ert hus har egna garantier mot fel som kan uppstå. Fönster från tillverkaren Elitfönster har t ex en 10-årig garanti mot kondens, röta och funktion. Vid slutbesiktningen erhåller ni en ”Drift- och Underhållspärm” där de olika produktgarantierna är med.

Två-års garantitidbesiktning

Två år efter godkänd slutbesiktning kan beställaren kalla till en två-års garantitidsbesiktning. Vid denna besiktning går man igenom huset för att avgöra om det finns saker som hänt med huset fram till denna tid. Det kan t ex röra sig om större rörelsesprickor, fönster som är svåra att öppna mm. Konstaterade fel som ligger på entreprenörens ansvar rättas då till kostnadsfritt (dock ej allmänt slitage och egen åverkan).

Ytterligare försäkringsskydd

Man kan även teckna en extra försäkring som gäller upp till tio år efter slutbesiktningen. Denna försäkring går att teckna hos Gar-Bo och den följer sedan med huset oavsett ägare (objektförsäkring). Om fel som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder sig husägaren direkt till Gar-Bo.

Läs mer om ditt ansvar som byggherre på Boverkets hemsida

Tillverkning

Byggnation med trygg och modern teknik

Fabriken är uppbyggd för att elementtillverkning skall ske under kontrollerade former och på så sätt att ingen fukt och därigenom framtida mögelproblem kan uppstå.

Själva produktionen av väggelementen sker på nya och moderna vändbord där konstruktionens stabilitet säkerställs genom att hela elementet ”spänns ihop” genom hydraulik under hela tillverkningsprocessen. Observera även att all montering av regelstomme, isolering, fönster mm sker under tiden väggblocket ligger ner i hydrauliskt press.

Vi är bygger med miljön i åtanke!

Vår nya anläggning finns i Karlstad och är byggd för att klara Boverkets byggregler för energianvändning och –åtgång med bred marginal.

leverantörer

Huspartner har ett utstuderat och omfattande miljöåtagande i verksamhetens alla delar. Vi använder t ex. miljöanpassade produkter så långt som möjligt och samarbetar bara med kända tillverkare och leverantörer som är noggranna med miljöarbete.

Ett viktigt led i vår strävan efter en bättre miljöpåverkan är byggnationen av vår nyaste produktionsanläggning som står klar hösten 2019. Hela anläggningen kommer utföras bättre isolerad och tillses med ett värme- och ventilationssystem med hög återvinning.