Integritetspolicy

Allmänt

För Huspartner är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://www.huspartner.com.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter omfattar alla åtgärder av personuppgifter som sker i digitalmiljö eller i manuella register oavsett om de sker automatiserat eller manuellt. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Huspartners verksamhet är det – om inget annat anges – bolaget som du är anställd av, alternativt erhåller tjänster från eller samarbetar med, som är personuppgiftsansvarig.

HUSPARTNER i Skandinavien AB, 556975-3998, Box 2015, 650 02 KARLSTAD

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Anställda

För anställda behandlar vi i huvudsak namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, bankkonto för löneutbetalning samt uppgifter som den anställde lämnat om närmast anhörig. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt anställningsavtal och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

För att kunna uppfylla gällande kundavtal och lagkrav behandlar vi även information som genererats om den anställde med anledning av den verksamhet som drivs, det kan röra sig om exempelvis arbetsdagböcker inom våra uppdrag, körjournaler, CV, utbildnings- och behörighetsbevis, etc.

Kunder och andra affärspartners

För kunder och andra affärspartners, så som samarbetspartners, leverantörer, potentiella kunder, etc., behandlar vi i huvudsak;

  • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och befattning
  • Finansiella uppgifter så som bankkontonummer
  • Personuppgifter som lämnas av kunder och andra relationer, eller av annan part för deras räkning, för utförande av tjänster
  • Personuppgifter som genereras av Huspartner vid utförande av tjänster

Dessa personuppgifter behandlas för att vi inom Huspartner ska kunna uppfylla de bindande krav som ställs på oss i lagar och förordningar, kund- och samarbetsavtal, etc., samt för att utveckla och driva vår verksamhet framåt genom affärskontakter, rekryteringar och marknadsföring.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt att anlita andra parter för att fullfölja våra åtaganden. En sådan part kan exempelvis vara en IT-leverantör för ekonomi- eller projektuppföljningssystem eller en underentreprenör för projektberedning, etc. Dessa leverantörer och underentreprenörer är då personuppgiftsbiträden till Huspartner.

Genom att se till att lämpliga avtalsgarantier ställs på dessa parter kommer Huspartner säkerställa skyddet och sekretessen av de personuppgifter som vi är personuppgiftsansvarig för. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det endast för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Huspartner lagrar och behandlar personuppgifter i Sverige som huvudregel. Om personuppgifter måste behandlas utanför EES görs detta endast i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Huspartner delar även personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras och behandlas aldrig längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål om inte annat anges i lagstiftningen eller andra regler för verksamheten. Vissa uppgifter i exempelvis bokföringen behöver på grund av lagstiftning sparas minst sju år.

För anställda gäller att personuppgifter sparas under anställningstiden, samt tiden därefter som krävs för att uppfylla gällande lagar och regler, exv. LAS.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig, i vilket syfte och vilka mottagare som informationen lämnas ut till. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du som anställd har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du kontakta din personaladministratör.

Om du som kund, samarbetspartner, leverantör eller annan intressent har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta berörd chef;

Verksamhets Chef
Fredrik Persson
Tel. +46 54-224 48 15
fredrik.persson@huspartner.com

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Instagram Feed

Use this suggested text to inform visitors about privacy:
”Instagram Feed plugin uses Instagram API on website front end. All the data received from Instagram via API is cached in WordPress database for some short period to provide front end optimization. You may request us to delete your Instagram data if it is accidentally cached in our website database with hashtag feed data. Instagram saves some cookies in browsers of website visitors via API data. These cookies are mostly used for security purposes. They are regulated under terms of Instagram’s Privacy Policy.”
Web-Dorado Disclaimer: The above text is for informational purposes only and is not a legal advice. You must not rely on it as an alternative to legal advice. You should contact your legal counsel to obtain advice with respect to your particular case.