Om Huspartner

Huspartner är ett modernt företag som skapades för att tillse byggmarknaden med en modern och miljöanpassad tillverkning. Företaget har huvudkontor och tillverkning i Karlstad, Värmland.

För att säkerställa produkternas slutkvalitét har man även en ingående entreprenadverksamhet som utför och uppför byggnationerna på respektive byggplats. Detta sker av utbildad personal som väl känner till produkterna och som borgar för ett bra slutresultat.

Husbygge med miljö i fokus

Företaget har ett utstuderat och omfattande miljöåtagande i vilket man lägger verksamhetens alla delar. Vi använder t ex. miljöanpassade produkter så långt som möjligt och samarbetar bara med kända tillverkare och leverantörer och är noggranna med deras miljöarbete.

Ett viktigt led i vår strävan efter en bättre miljöpåverkan var byggnationen av vår nyaste produktionsanläggning som blev klar 2012. Hela anläggningen kommer utföras bättre isolerad är kraven och tillses med ett värme- och ventilationssystem med hög återvinning.

Inom Huspartners finns möjligheter till ytterligare hjälp som kan hjälpa till för ett lyckat resultat: