Sponsring

Vi uppmanar gärna till  ökad gemenskap, laganda och hälsosammare livsstil med sponsorskap
Kul att du gillar idrott och kultur! Vi med! Och vi är inte sena med att hjälpa värmländsk idrott, kultur och föreningsliv.

Så hur gör du när du vill söka sponsring av oss?
Du börjar med att göra din ansökan här i formuläret. Detta för att vi ska ha möjlighet att göra en rättvis hantering av samtliga ansökningar. Innan du börjar bör du fundera på följande:

Vilken koppling har du och din aktivitet till Värmland?
Hur hjälper din aktivitet till att skapa mångfald?
Vilken motprestation tänker du att ni kan ge för ett sponsorskap?

När du tänkt igenom svaren skriver du en utförlig ansökan i formuläret för att övertyga oss om att just din idrott eller förening ska få ta del av vårt sponsorskap.

Ansökan behandlas en gång per månad
Vi granskar alla ansökningar den första veckan varje månad. Då bedömer vi om det finns tydlig koppling till Värmland, om motprestationen från dig är god och så tar vi hänsyn till mångfald, både i din verksamhet och i våra sponsorskap. Vi eftersträvar en bra mix av olika idrottsgrenar, kulturfrämjande insatser och lagtillhörigheter.

Starta din ansökan här
Vi tar endast emot sponsoransökningar inkomna i detta formulär. Länkar och bifogade textfiler kommer inte att tas i beaktning och vi ber dig därför att använda de angivna meddelandefälten. Alla får samma chans med samma förutsättningar.